25 Eylül 2010 Cumartesi

1/700 ASAR-I TEVFİK ( El Yapımı ) - ScratchbuildAsar-ı Tevfik modeline başlamayı yaklaşık bir yıldır planlıyordum. Kısmet bugüne oldu. Şu an için ikinci fotoğrafta görülen plan elimdeki en detaylı kaynak ve 700 ölçek model yapmak için de yeterli sayılabilir...


Güverte Evergreen 2020 nolu tabakadan yapıldı. Yan görünüş resmine göre belirlenen baş ve kıç taraftaki eğimlere haiz olacak şekilde yapıştırıldı. Bu eğimler ile ilk hazırladığım gövde takozu arasındaki boşluklar arasına plastik parçalar atıp, boşlukları doldurmaya devam ediyorum...


Güverte ile gövde arasında kalan boşluklar plastik parçalarla dolduruldu. Gövdeyi oluşturan tabakalar arasındaki istenmeyen boşluklar, model macunu ile birkaç kat ara tesviyelerle dolduruldu ve son kat macun da çekildi.

Bu geminin kaybı çok hüzünlü, o yılların klasiği, biraz Resneli Niyazi ...

Asar-ı Tevfik'in kaybı Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1993 senesinde ikinci baskısı yayınlanan TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARİHİ - BALKAN HARBİ VII. CİLT OSMANLI DENİZ HAREKATI 1912-1913 çok detaylı bir şekilde anlatılmış. Buraya aynen alıyorum.

Asar-ı Tevfik Zırhlısı(Bnb.İsmail), Ordumuzun Karadeniz'e dayanan yanında görev almak üzere 7 Şubay 1913 günü saat 18.00 de Boğaz'dan çıktı. Yapacağı görev hakkındaki emri Kanad Komutanlığı'ndan alacaktı.

Gemi Komutanı, Bulgar Torpitobotlarının taarruzlarına hedef olmamak için, geceyi Karaburun ile Boğaz arasında seyretmek suretiyle geçirdi ve ertesi sabah Karaburun'a demirleyerek, kıyıdaki Muhaberat İstasyonu vasıtasıyla Kanad Komutanlığından temas aradı. Kendisine Kanad Komutanı'nın Asar-ıTevfik'i Darboğaz'da beklemekte olduğu haberi geldi. Bunun üzerine gemi derhal bu mevkıe gitti. Gemi Komutanı bizzat karaya çıkarak Kanad Komutanı ile buluştu. Bu zat, Gemi Komutanı'na el ile yapılmış bir kroki vererek emrindeki piyadenin topçu ateşiyle desteklenmesini istedi.

Asar-ı Tevfik hareket ederek görevine başladı. Fakat kendisine verilen el krokisi araziye uymadığı için, attğı ilk mermiler Türk Piyade Birlikieri'nin üzerine düştü. Kıyıdan verilen işaretle durum anlaşıldı ve gemi ateş kesti. Bir müddet sonra gemi Türk Piyadesi üzerine ateş etmekte olan bir Bulgar bataryasının mevziini keşfetti ve topçu ateşiyle bu bataryayı susturdu.

Akşam olduğu zaman, Bulgar Torpitobotları'nın taarruzlarına hedef olmamak için tekrar denize açıldı. Ertesi sabah Karaburun'dan gemiye bizzat Kanad Komutanı geldi. Maksadı Asar-ı Tevfik Zırhlısıyla bir kıyı incelemesi yapmaktı. Bundan dolayı Gemi Komutanı'nından mümkün olduğu kadar kıyılara yakın geçmesini istedi. Gemi komutanı iskandil seyri yaparak çok az bir süratle kıyılara yakın seyrediyordu. Müfreze Komutanı Podima önüne gelindiği zaman, 7 Şubat gününde şehit edilen Türk Er'lerine mukabil Bulgarlara karşı bir gösteriş harekatı yapılmasını istedi. Gemi saat 12.45'te, 41 derece arz 25 dakika 00 saniye ve tulü 28 derece 29 dakika 05 saniye mevkıe geldiği zaman, birden bire karaya oturdu.

Gemi Komutanı evvela geminin bir kum bankı üzerine oturduğunu zannederek makineleri geri işletmek suretiyle Asar-ı Tevfik'i kurtarmak istedi. Fakat 1 saatlik çalışma bir sonuç vermedi. Çünki gemi bir kum bankına değil, kayalıklara oturmuştu. Bu kayalık Arpaağzı ile Demiryolu iskelesi arasında ve kıyıdan 1550 metre açıkta bulunuyordu. Yıldızdan kıbleye doğru uzanmış bu kayanın boyu 200 eni 100 metre civarındaydı.

Gemi Komutanı kıyıdaki postahane vasıtasıyla, durumdan Bahriye Nezareti'ni haberdar etti. Bu arada geminin mahmuzu kayanın üzerine çıkmış, tekne kıçlanmış ve iskeleye yatmıştı. Gemi Komutanı teknenin kurtarılmasını kolaylaştırmak maksadıyla, baş taraftaki cephaneyi kıç tarafa naklettirmekteydi. Bu esnada kıyıya gelen Bulgarlar tekneye karşı tüfek ateşi açtılar. Gemi de 12'lik ve 5.7 lik toplarıyla bunlara mukabele etti. Fakat geminin anormal derecede iskeleye yatmış olması nişancıların nişan tutmasını güçleştiriyordu.

Gemi geceyi rüzgar ve düşmanınyapması muhtemel bir torpito hücumu endişesi içinde geçirdi. Ertesi sabah görünürde hiçbir kurtarma aracı yoktu. Bahriye Nezareti, Asar-ı Tevfik'in kaza haberini alınca gemiyi kurtarmak ve bu işi düşmanın muhtemel taarruzlarından korumak gibi iki önemli problem karşısında kalmıştı. Her iki problem için gereken emirleri vermişti ama bu emirlerin yapılmasında ister istemez gecikmeler meydana gelecekti.

Bahriye Nezareti'nin emri üzerine, Karadeniz Müfreze Komutanı Taşoz ve Basra Muhriplerinin ikmalde bulunması ve Draç torpidobotunun da arızalı olmasından ötürü, yalnız Berkefşan Torpidobotunu hareket ettirebildi. Fakat arıza yaptığı için de bu gemi Boğaz'dan çıkamadı. Sonradan hareket ettirilen Taşoz ve Basra ise sis yüzünden Boğaz'a dönmek zorunda kalmıştı. Bahriye Nezareti Asar-ı Tevfik'in kurtarılması için Bezmialem Silahlı Ticaret Gemisi, Giresun Vapuru, bir Römorkör ve birkaç mavna tertiplemişti. Kurtarma işi Bahriye Nezareti İkinci Daire Reisi'nin sorumluluğunda yapılacaktı. Fakat bu gemilerin de çeşitli yüklemelerde bulunmalarından dolayı ve Bahriye Nezareti kuruluşunda Gemi Kurtarma hizmetinin bulunmamasından ötürü, İstanbul'da bulunan yabancı gemi kurtarma şirketleriyle temasa geçilmeye kalkıldı. Günlerden Pazar olduğu için Alman,Romen ve Grek gemi kurtarma şirketleriyle temas temin edilemedi. Olay, Boğaz'da Askeri bir kurtarma teşkilatı olmamasının ağır neticelerini gösteriyordu....

Bundan sonrasını biraz kısaltıyorum, bu kadar talihsizlik olur,  insan yazarken kahroluyor;

Velhasıl geminin yanına ancak 10 Şubat günü saat 12.00 ye doğru Taşoz ve Basra Muhripleri ulaşabiliyor ve onlar da karakol mevkılerini almaktan başka bir şey yapamıyorlar. İkindi vaktinde Dalhavuz Kurtarma gemisi, Giresun Vapuru ve Berkefşan Torpidosu Asar-ı Tevfik'in yanına gelebiliyor. Mühimmat, kömür ve ağır eşyaların boşaltılmasını takiben geminin kuvvetle çekilerek kurtarılabileceği düşünülüyor. Mürettebat tüm gece bu aktarımla ilgilenirken Çanakkale boğazında Samsun Destroyeri' de karaya oturuyor ve 11 Şubat günü Bahriye Nezareti her iki gemiyi kurtarmak için tertibat almak durumunda kalıyor.

12 Şubatta Nicolas Ticaret Gemisiyle bir Romen Kurtarma Gemisi Asar-ı Tevfik in yanına gönderiliyor lakin ağırlaşan fırtına etkisi bir yana,  öğleden sonra ana buhar borusu da patlıyor Asar-ı Tevfik'te. Zaten yetersiz durumdaki tulumbalar da tamamen kaybediliyor. Orta ve küçük çap toplar ve büyük çap top kamaları, kömür kumanya ile tekmil mürettebat Giresun ve Nicolas Vapurlarına naklediliyor. Sancak indirme zamanı gemide son tören yapılıp, Asar-ı Tevfik kendi haline bırakılıyor.

13 Şubat 1913 güneş doğduğu zaman gemi batmış ve deniz üzerinde yalnız bacasıyla direği kalmıştı. Bundan sonra tekne devrildi ve satıhta Asar-ı Tevfik'e ait her hangi bir alamet kalmadı.
Gövde ve Güverte detaylandırılmaya hazır hale getirildi.


Seals Models'in yüzyıl başı IJN ve RN setindeki 150 ve 47 mm.lik toplar, manikalar ve botlar da yapım sürecine dahil olacaklar.İnşaat devam etmekte. Kaba şekillerle iki deneme fotoğrafı...

Sancak vasat batarya lumbar kapakları detayları bitirildi...
Yavaş yavaş şekilleniyor. Güvertede bina olarak sadece kıç tarafta ufak bir bina daha mevcut.
Sancak parampet monte edildi, köprü bina lumbuzları, merdivenleri ve su geçirmez kapıları monte edildi.
İskele top ambarları bitirildi. Baca etrafındaki stim boruları yapıldı.

Parampetler bitirildi. Kıç bina yapıldı, bunun detaylandırılmasına geçilecek. Baş kıç aydınlık tamamlandı. Direğe başlandı.
5 yorum:

 1. Baba Zero yu bitireydin de öyle başlayaydın :)

  YanıtlaSil
 2. Serhan, blogundan yeni haberim oldu. Bu çalışma ise şahane. Ellerine sağlık, kolay gelsin.
  Çetin Sarf

  YanıtlaSil
 3. Bahadır Zero seneye biter :)

  Çetin çok teşekkürler, sağolasın.

  YanıtlaSil
 4. Wonderful job!
  Quick question, do you have the plans for this and Messudiyeh refit?

  Thanks in advance!

  YanıtlaSil
 5. Thank you Phobos. No I do not have plans for mentioned vessels. Only have crude drawings in Ottoman Steam Navy book.

  YanıtlaSil